Markedsstatus på klippegrøntet - sæson 2013

Markedet for klippegrønt har været præget af varmt vejr i det nordlige europa. Det har bla betydet en urolig sæson, hvor kunder har været mere forsigtige og lidt senere til købe ind.

Varm start på pyntegrøntsæsonen

September, oktober, november - vejret har i år været meget mildt. Det gælder ikke kun i Danmark men også helt generelt i det nordlige Europa, hvor kunderne oparbejder grøntet til færdigvarer inden det sælges i detailhandelen. Mildt vejr betyder dårligere holdbarhed i grøntet - og ingen har lyst til at ligge inde med store lagre af grønt der 'brænder' sammen, inden det kan oparbejdes og sælges videre. Et lidt tøvende indkøb først på sæsonen er derfor forståeligt.

Her et stykke ind i november er der dog kommet godt gang i afsætningen med afsætning og transport af grønt i højeste gear.

Tør sensommer giver let grønt og risiko for nåletab

 

Holdbarheden i grøntet er dårligere i år på grund af det varmere vejr, men også på grund af lavt vandindhold. Så vær ekstra påpasselig med opbevaring af grøntet efter det er klippet til jorden.

Juli og august har for størstedelen af Danmark været meget tørre måneder med meget lidt nedbør. Det betyder at farvegødskning i sensommeren og begyndelsen af efteråret har haft begrænset mulighed for at nå til virkning ud i grene og nåle.

Faktisk har det været så tørt, at der flere kulturer ses tørkeskader med krumme, brune og nåletab. Det gælder især på de letteste jorde og de steder i landet, hvor der er faldet absolut mindst nedbør henover sommeren.

Udover forekomsten af tørkeskader betyder den lave nedbør henover sommeren også, at grøntet er til den lette side, simpelthen fordi vandindholdet i grene er mindre end det plejer at være. Udover at påvirke vægten, så betyder et lavere vandindhold også en ringere holdbarhed og større risiko for nåletab.

Enkelte kunder har på denne baggrund foretrukket ældre nobilisklip fremfor varer fra yngre bevoksninger, grundet forventning om bedre holdbarhed.

 

Fokus på oparbejdning

Det er altid vigtigt at have fokus på kvalitet. Er du selvklipper eller med til at oparbejde grønt, så husk fokus på den vare der klippes - og vær tilstrækkelig selvkritisk. Forarbejd grøntet som anvist af skovfogeden og sortér for misfarvninger, nåletab, kogler. Grene med disse og andre uønskede egenskaber skal frasorteres, ellers ender det som oftest med en reklamation fra kunden. I sidste ende er dette langt dyrere, end en korrekt oparbejdning er fra begyndelsen.

Priserne stadig under pres

 

Baseret på et stadigt faldende udbud og en kun svagt faldende efterspørgsel har der i en årrække været forventninger til en renæssance. Men markedet synes endnu ganske velforsynet - med et mærkbart prispres fra kunderne.

Kvalitetsgrønt fra nordmannsgran har dog vist sig at være en mangelvare. Der er simpelhen ikke ret meget nordmannsgranklip tilbage i markedet efter de senere års afsætning af juletræer, er de fleste kulturer skovet i bund. 

Dekogrene fra ældre nobilis forekommer den mindst efterspurgte vare og sværest holde økonomi i. Mens ungdomsgrene fra yngre bevoksninger er mere efterspurgt. De blødere ungdomsgrene er bla. lettere at håndtere i kundernes oparbejdning til færdigvare. Omvendt var det for år tilbage - hvor dekogrene fra ældre bevoksninger var den mest eftertragtede vare med god økonomi.

Men tendenser ændres og selvom markedet ikke vendte i år, så er der forventningen fortsat, at balancen tipper på et tidspunkt.

 

Videncenter for pyntegrønt, november 2013