Frøkilden er vigtig

Udvalget af frøkilder er forholdsvis stort og med væsentlige forskellige i vækst og klippegrønt egenskaber, derfor betaler det sig at lede efter den bedst egnede frøkilde til voksestedet.

Ved at vælge den bedst egnede frøkilde får man en større andel af træer med den ønskede vækst, bedre kvalitet af klippegrønt og en større opnåelig produktion pr. hektar i bevoksningens produktive år. Samlet set betyder det større indtjening i bevoksningens levetid. Der er dog med den lille krølle, at vækstforhold og ønske til færdigvare også spiller ind på valget.

FP 623, C.E Flensborg

Der er i løbet af forrige århundrede lagt meget energi i at få udvalgt og afprøvet en række af bevoksninger for deres egenskaber i at kunne producere afkom, som kunne forbedre udbyttet at klippegrønt pr. ha.

På Dyrkningsaktuelt findes andre artikler der omtaler de forskellige provenienser og egenskaber. I denne tager vi udgangspunkt i en af de mere kendte frøkilder; FP 623, C.E Flensborgs plantage, som især er populær i Jylland.

FP 623 er en frøplantage beliggende i C.E Flensborgs plantage 30 km nord for Viborg. Jorden er gammel hede og klimaet er temmelig barskt med chance for frost næsten hele året. Plantematerialet er nøjsomt, hvad angår næringsstoffer, og dens hårdførhed med hensyn til frost betyder, at plantemateriale herfra vil kunne klare sig i alle landsdele.

FP 623 bevoksningsanlæg

Modsat hovedparten af andre kendte frøkilder, der oprindelig er anlagt som klippebevoksninger og siden udvalgt til frøplantager på grund af gode og ønskede egenskaber, blev F.P 623 oprindelig anlagt med netop frøhøst som hovedformål.

Bevoksningen blev anlagt med materiale fra de mest populære bevoksninger i 1960 erne. Materiale blev podet på grundstammer og plantet ud i 1969-70. Plantagen består i dag af 100 udvalgte kloner, der høstes fra.  Selektionen som man gjorde dengang, bevirker at man ender ud med en større koncentration af frø med de netop ønskede egenskaber. Der er naturligvis altid en hvis procentdel af afkommet, der viser andre egenskaber, som nødvendigvis ikke er ønskede.

Afkomstforsøg

I 1987 blev der anlagt et afkomstforsøg hvor 29 forskellige frøkilder i nobilis blev afprøvet 4 forskellige steder i Danmark. En af konklusionerne var, at afkommet fra FP 623 er væsentligt mere blåt end de øvrige frøkilder, der indgik i forsøget.

Nålefarven på en nobilisgren er dels knyttet til alderen og placeringen af grenen. Selektion for blå farve vil i de fleste tilfælde medføre et ældre udseende af grenene. Derudover vil selektion for blå farve - som er en meget efterspurgt egenskab - ofte også være i modstrid med dækkeevne, som er en anden efterspurgt egenskab. Dækkeevne efterspørges især af kranseproducenter. 

Vækstvilkårenes betydning

Vækstvilkårene har væsentlig indflydelse på, hvordan planterne vil udvikles og har også stor betydning for udseendet på det endelige salgbare produkt, der klippes fra træerne.

Den kraftige fremelskning af blå farve i FP 623 betyder, at bevoksninger anlagt på særlig mager jord, kan opnå et 'deko' præg ganske tidligt - og allerede mens grenene stadig kan klippes fra jorden.

I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at blå grene med korte nåle nødvendig ikke passer ind i en standard sortering til ungdomsgrene, som er den typiske vare fra unge bevoksninger.

Afhængig af din dyrkning og gødsknings tilgang kan en frøkilde, hvor der er selekteret efter dækkeevne fremfor farve, måske være et bedre valg end FP 623 på de meget magre lokaliteter.

Du kan læse mere om proveniensvalg i nobilis her på Dyrkningsaktuelt eller spørge din lokale skovfoged til råds.

Videncenter for Pyntegrønt | RBJ 2014