Barkbilleangreb af Cryphalus picea

Barkbillen Cryphalus picea der ikke tidligere har været et problem - er i sommeren 2013 observeret i mange nobilis bevoksninger i midt- og vestjylland.

Barkbillen Cryphalus picea, måler 1-2 mm i
Barkbillen Cryphalus picea, måler 1-2 mm i længden.

Stressede træer rammes af billeangreb

Nobilis bevoksninger rammes især af billeangreb i år hvor vejrliget begunstiger billernes levevilkår, hvis der i forvejen er billetræer i skoven, hvis træerne er udsatte som følge af tørke eller andre stressforhold.

Bille angreb, trods træets forsøg på selvforsvar
Billen mener det for alvor og træets naturlige selvforsvar er ikke nok.

Klassiske kendetegn på barkbilleangreb 

På nært hold er det små borehuller og træsmuld som afslører barkbillernes tilstedeværelse. Ligger der friskt smuld på bark og grene er det et klassisk kendetegn på, at billerne stadig 'arbejder' under barken.

Borehuller efter Cryphalus picea
Borehuller efter Cryphalus picea.
Borehuller efter Cryphalus picea

Konsekvenser af angreb

I de bevoksninger hvor angreb af Cryphalus picea er observeret, har barkbillen været istand til at forårsage 'trædød' indenfor nogle få måneder. På afstand er det derfor ofte hendøende og synligt rødfarvede træer, der afslører angreb af barkbillerne i en bevoksning.

Rød og døende nobilis efter billeangreb
Rød og døende nobilis efter billeangreb
Massiv forekomst af borehuller.
Massiv forekomst af borehuller.

 

Bekæmpelse

Fra det tidspunkt, hvor de første kendetegn på angreb kan erkendes (medio juli), må det med almindelige vejrforhold forventes, at de forpuppede larver begynder at klække og sværme inden for 2-3 uger (medio august) afhængig af vejrforholdene. 

Hvis det er muligt, anbefales det at skove og fjerne angrebne træer fra skoven, inden billerne sværmer.

Videncenter Pyntegrønt, september 2013