Chalcograf i nobilis

Nobilis og diverse granarter (Picea) er chalcografens foretrukne værtstræer, men angreb på nordmannsgran kan også forekomme.

Chalcografens typiske skadesbillede

Der kan almindeligvis konstateres et massivt antal borehuller med eller uden harpiksudflåd i et enkelt træ eller hele bevoksninger. I svære tilfælde vil træerne dø. De to fotos illustrerer et chalcografangreb i ca. 15-årig nobilis.

Bekæmpelse af Chalcograf

Afhængig af verjlig sværmer billerne i slutningen af april / begyndelsen af maj. Sværmning sker igen i juni til august. Tidspunkt for fjernelse af evt. fangsttræer skal planlægges og ske inden sværmning. 

Det er muligt at foretage forebyggende sprøjtning af bevoksningsrande og skovet tømmer med Karate, Fastac 50 eller IT-Cypermethrin.