Mariehøns

Mariehønsene er lusenes naturlige fjender.

Der er generelt mangel på præcise oplysninger om effekten af nyttedyrenes indsats - men det antages almindeligvis, at de lægger en dæmper på udviklingen i skadedyrspopulationerne. Omvendt siger erfaringen også, at nyttedyrene ikke formår at nedkæmpe de ekstremt store populationer af fx lus, der forekommer i nogle år.

De mange nyttedyr i år kan imidlertid være en anledning til at juletræsdyrkeren overvejer sin bekæmpelsesstrategi. Sprøjtes der i foråret med de lovlige pyrethroider, slås også de fleste nytteinsekter (og fuglenes fødegrundlag) ihjel. Overvej derfor, om et evt. angreb af lus er så uskadeligt, at du kan udsætte sprøjtningen til efteråret, hvor den virker mere skånsom mod nyttedyrene.

Hvornår kan man så vente? Der er ingen tvivl om, at et massivt angreb på træernes nyudsprungne skud er et problem, der kræver omgående handling. 'At vente eller ikke vente' er kort sagt et spørgsmål om:

  1. Er træerne salgsklare - tåler man ikke at vente.

  2. Forekommer lusene på nyudsprungne skud og i stort tal - tåler man heller ikke at vente.