Ædelgran-nålefiltssvamp koster juletræer i et regnfuldt efterår

Hvor ædelgranarter som nordmannsgranen står tæt - og særligt i år med en regnfuld sommer eller mild vinter - ser vi jævnligt svampen, 'ædelgran-nålefiltsvamp' (Herpotrichia parasitica). Svampen optræder ikke sjældent i tætte juletræskulturer, hvor fx. juletræshugst og fjernelse af vragtræer ikke har været tilstrækkelig, så træerne har fået lov til at vokse ind i hinanden.

Symptomet er hængende, døde, brune nåle, som det ses på billedet. Nålene bliver hængende længe, da skud og nåle er bundet sammen af svampens mycelium. Det kan lede tankerne hen på symptomer på angreb af ædelgrannåleviklere, men sidstnævnte kendetegnes til forskel fra svampen dels ved, at nålene ofte er spundet sammen i grupper på 3-4 nåle, dels ved larvernes indboringshul i nålene og dels ved at larvernes ekskrementer ofte ses i spindet omkring nålene.

Ædelgran-nålefiltsvamp er afhængig af høj luftfugtighed, der gerne opstår i tætte bevoksninger. Ligesom for problemer med algevækst bekæmpes svampen derfor bedst ved tynding - og det bør gøres ved det første tegn på forekomst af svampen, der typisk kan konstateres inderst ved stammen på de nedre grene. Let angrebne juletræer kan opstammes, mens stærkt angrebne juletræer bør fjernes helt.