Planteværn mod angreb af ædelgrankræft (neonectria)?

Den aggressive skadevolder ædelgrankræft er en nyopdaget og meget alvorlig trussel for danske juletræsproducenter. Skadebilleder og modforholdsregler er nærmere beskrevet i tidligere artikler (læs mere her).
Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN, tidl. Skov og Landskab), brancheforeningen Danske Juletræer og folk fra praksis samarbejder om at opsamle ny viden og udvikle en bekæmpelsesstrategi.

Godkendt middel

Der er i sommeren 2013 godkendt et middel der bekæmper svampen - Merpan 80 WG (aktivstof: Captan), der er kendt fra frugtavl. Merpan kan bruges til at beskytte mod nye angreb, men hjælper ikke allerede angrebne træer. 

Ved bestilling af Merpan er det vigtigt, at produktet (dunken) har den rigtige etiket og dermed produktionsnr. 604-11

Og I skal være opmærksom på at få det brugt op inden 29/10 2013.

Læs mere om brug af Merpan 80WG i nedenstående link.