Svamp i buksbom

I 2010 blev svampesygdommen Cyclindrocladium buxicola observeret i buksbom i Danmark. Svampen anses som en alvorlig trussel i anvendelsen af buksbom som prydplante. 

Cyclindrocladium buxicola

Svampen blev første gang observeret i 1994 i England. I 2000 havde sygdommen bredt sig til flere europæiske lande. Og i 2010 blev den for første gang observeret i Danmark. Den regnfulde sommerperiode i 2011 har sandsynligvis fremmet svampens udbredelse yderligere.  

Symtomer

Svampen medfører at blade og kviste visner. I værste tilfæde vil hele planten dø.

I begyndelsen ses små pletter med en mørk zone mod det friske bladvæv. På selve skuddene opstår mørke pletter, som bliver til langsgående striber. Står planterne mørkt og fugtigt, kan svampen nærmest dække planten i et lyst lag af svampehyfer.

Sydommen kan forveksles med buksbomgrentoptørre (Volutelle buxi), men adskiller sig ved, at buksbomgrentoptørre danner lyserøde sporerpuder og bladene her bliver gullige og klapper sammen om skud.  

Spredning

Svampen spreder sig ved ukønnede sporer, som dannes i store mængder i fugtige perioder. Sporene kan spredes med vind, vandsprøjt samt dyr og redskaber der kommer i berøring med svampen.  

Forholdregler

I praksis bekæmpes sygdommen ved at fjerne inficerede plantedele eller ved sprøjtning med fungicid. Sidstnævnte anvendes i planteskoler.

Forsøges sygdommen bekæmpet ved at fjerne syge kviste eller opgravning af planter, er det er en god ide også at skrabe blade og det øverste jordlag væk, efter de syge planter og plantedele er fjernet. De anvendte værktøjer bør desinficeres i klorin eller ethanol.

For at mindske risikoen for svampens forekomst, anbefales det ikke at beskære og klippe i regnfulde perioder.

Vanding af nyplantede planter bør ske med drypvanding og ikke med overvanding.

Inspicér nye planter ved levering. Angrebne planter bør afvises.