Fodringensperiode og ynglessucces

Det er ikke tilstrækkeligt kun at fodre hønsefuglene her når sne og kulde indtræder. Fodringen bør i princippet foretages hele året. Eller i det mindste startes i oktober måned med fortsat fodring helt frem til yngleperioden i maj måned. Det er vigtigt, at der fodres i hele denne periode. Hønsefuglene får i perioden opbygget fedtreserverne som er afgørende for ynglesuccesen. Ifølge undersøgelser i England bruges hele 80% af fasanhønens fedtreserver i de første 20 rugedage. Er fasanhønen helt i topform, når den går ind i rugeperioden, resulterer det i tre gange så mange flyvefærdige kyllinger. 

Med fedtreserverne i orden er fasanen og agerhønen:

  • I langt bedre kondition
  • Bedre til at ruge og passe kyllinger
  • I stand til at få op til dobbelt så store kuld
  • Bedre sikret mod sygdomme

En agerhønes daglige fødebehov dækket af planter og grønne skud kræver, at den skal "pirke" (opsamle) 25.000 gange. Dækkes fødebehovet med ukrudtsfrø og korn skal den kun pirke 500 gange. Det vil sige, at fodring med korn fører til, at der skal bruges langt mindre tid på fødesøgning. De frigjorte ressourcer kan i stedet bruges på yngelpleje herunder beskyttelse af kyllingerne mod rovvildt.

Foder og udbringning

Hvede er det mest velegnede foder, hvis der både skal fodres agerhøns og fasaner. Brug gerne fodertønder monteret med foderspiral ca. 30 cm over jorden til fasaner og 20 cm til agerhøns. Det sikrer tørt foder og reducere spild på jorden, som kan tiltrække rotter. Foderautomatik på tønderne er meget anvendt og kan også anbefales. Man er herved sikker på, at der fodres hver dag og på samme tid. De skal selvfølgelig også tilses med jævne mellemrum.

Når fodertønder opsættes i terrænet, er det vigtigt at tænke sig om, hvor de skal placeres. Placer dem skjult og mal dem med en farve, der ikke skæmmer det omkringliggende landskab.