Udsætning af vildt

Sommeren er højsæson for udsætning af vildt, og er derfor overstået for de flestes vedkommende. Er det første forsøg mislykkedes og der prøves igen, bør du være opmærksom på tidsrummene, hvor udsætningen må foretages i.

Udsætning kan ske i følgende tidsrum:

  • Fasan: 1. april til 31. august
  • Agerhøne: 1. april til 15. august
  • Gråand kan ligeledes udsættes i ferske vande, såfremt fuglene udsættes i tiden, fra den pågældende arts jagttid ophører, til 1 måned før artens jagttid begynder. Der må maksimalt udsættes 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset vandflade.

Udsætning med/uden biotopplaner – Indberetning  

Som udgangspunkt skal der udarbejdes en biotopplan for at sætte mere end en fasan eller agerhøne ud pr. ha. Udarbejdes biotopplanen, kan der sættes op til 7 fugle ud pr. ha.  

Der er dog undtagelse i følgende tilfælde:

  • Ejendomme under 100 ha., såfremt der ikke udsættes flere end 100 fasaner/agerhøns.
  • På ejendomme uden landbrugsmæssigt dyrkede arealer samt på ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer på under 22 ha.  

Ejendomme med undtagelse for biotopplaner bør være opmærksomme på, at udsætninger på flere end 1 fugl pr. ha. senest 3 uger efter udsætningen skal ske skriftligt indberetning til Skov- og Naturstyrelsen, uanset der ikke er krav om en biotopplan.

Knæk og bræk!