Stor nåletræssnudebille i sensommerangreb

Større angreb af stor nåletræssnudebille ses i disse dage

23.08.2021

Snudebiller høstet ved Sdr. Omme

Først gnavede forældrene - nu gnaver afkommet

Gnav af den store nåletræssnudebille hører ofte foråret til. Barken gnaves af nyplantede nåletræer på nyskovede afdrifter. Snudebillen lokkes til af duften fra de friske stød, hvor billen lægger sine æg og larverne udvikler sig under barken. I disse dage ses omfattende angreb på 2 år gamle afdrifter, hvor duften fra de skovede stød for længst er forduftet og der ikke er noget, som tiltrækker en stor nåletræssnudebille. Det er i stedet afkommet, som har udviklet sig i rødderne over de sidste 2 somre og nu kommer op af jorden. De nye snudebiller er sultne og æder barken på kulturplanterne som deres forældre. Selv om træerne har groet i 2 vækstsæsoner er de ikke store nok til at klare gnavet ved rodhalsen.

Bekæmpelse

Rodhalssprøjtning af de nederste 15-20 cm af stammen med et godkendt insekticid. Gamle lagre af Fastac 50 i en 2,5-5 % opløsning må stadig bruges til rodhalssprøjtning indtil 01-02-2022.

  Opens window for sending emailVidenCenterSkovdyrkning