Certificering af skovdriften

Der er en stigende efterspørgsel efter certificeret træ fra især industrien og byggemarkederne. Efterspørgslen skyldes blandt andet den offentlige indkøbspolitik i en række lande, herunder også Danmark. Samtidig har Naturstyrelsen nu også selv certificeret alle sine skove. Derfor er det rigtigt at overveje, om skoven skal certificeres.

Den lokale Skovdyrkerforening kan certificere din skov

I 2007 blev De Danske Skovdyrkerforeninger godkendt som ’paraply-organisation’ under PEFC - den mest udbredte danske skovcertificerings-ordning. I dag er Skovdyrkerne også godkendt til at FSC® certificere din skov.

De lokale skovdyrkerforeninger kan derfor certificere din skov til konkurrencedygtig priser. Certificering er af høj kvalitet, fordi markarbejdet udføres af lokale skovfogeder, der kender forholdene på egnen og i din skov. Du kan vælge at lade din skov certificere efter et af certificeringssystemerne eller dobbelt certificere skoven, så den både er PEFC og FSC® certificeret.

Selve certificeringen og driften kontrolleres af et uafhængigt og statsanerkendt certificeringsfirma. Skovdyrkerne rådgiver naturligvis de ejere, der certifirerer deres skov, efter de retningslinjer, som certificeringen kræver. På den måde sikre vi, at driften lever op til det, der forlanges af certificeringsfirmaet.  

Læs mere om fordelene ved certificering og om hvordan du kommer i gang nedenfor.

Kontakt de lokale skovdyrkere og få mere at vide

Find den lokale forening i oversigten nederst på siden og læs mere om mulighederne for certificering i den lokale forening. Eller klik på kortet til højre og læs mere om den nærmeste forening. 

Fordele ved certificering

Større sikkerhed for afsætning

En certificering kan sikre, at ingen afsætningskanaler er lukkede for dit træ i fremtidens marked. En certificering af skovdriften er en dokumentation for, at driften er bæredygtig. Det vil sige tager rimelige hensyn til miljø, natur og publikum samt til eventuelle ansattes rettigheder.

Efter en certificering har man lov til at mærke sine skovprodukter  med det grønne PEFC-logo.

Ud over PEFC, som er den almindelige ordning i de danske skove, tilbyder skovdyrkerne også en certificering efter FSC®-systemet, - eller en dobbeltcertificering efter begge ordninger.

Certificeringens vigtigste fordele er:

 • Giver mulighed for bedre markedsadgang
 • Giver mulighed for bedre priser på visse af skovens produkter
 • Giver dokumentation af skovdriftens bæredygtighed
 • Sikrer en klar formulering af skovens driftsformål, som ajourføres løbende
 • Sikrer en varig registrering af vigtige data fra driften, såsom proveniensoplysninger, kulturmetoder, arten og mængden af anvendte hjælpestoffer m.v.
 • Oplysningerne samles i filer i vort planlægningssystem samt i en særlig Skovhåndbog, der udarbejdes for hver certificeret skovejendom.

Kom godt igang

Læs mere om hvordan du kommer i gang med certificering og om hvilke krav, der stilles:

Den danske skovcertificeringsordning, PEFC's hjemmeside

PEFCs krav til skovdriften

En Skovstandard

PEFCs certificeringsordning bygger på ‘Retningslinier for et bæredygtigt skovbrug på ejendomsniveau’. Disse blev vedtaget af alle skovbrugets organisationer sammen med alle betydende danske naturorganisationer i 2002 - under forsæde af Skov- og Naturstyrelsen.

På basis af disse ‘Retningslinier’ har PEFC opbygget en såkaldt Skovstandard, der fastlægger kravene til driften.

Certificeringen forudsætter, at man underlægger sig denne standard. Den betyder et ’grønnere’ skovbrug, hvor der lægges vægt på naturværdierne, og hvor det forudsættes, at man langsomt går mere i retning af:

 • mere selvforyngelse,
 • flere blandingsbevoksninger,
 • større andel hjemmehørende træarter,
 • mindre brug af hjælpestoffer som gødning og pesticider,
 • mindre grad af jordbearbejdning,
 • mere efterladt dødt ved i bevoksningerne og
 • mindst 5% af skovarealet helt friholdt for indgreb eller pasning (såkaldt ’urørt skov’).

Man kan godt dyrke juletræer i en certificeret skov. Men det forudsætter en ’miljøforsvarlig brug af pesticider og gødning’, som der står i standarden. Juletræerne kan dog ikke sælges med et PEFC-mærke.

Læs mere om kontrollen af skovdriften nedenfor

Læs mere om forskellen mellem PEFC og FSC® i filen herunder:

Kontrol med skovdriften

En certificering kræver, at man med mellemrum lader en udefrakommende part kontrollere, at reglerne i certificeringsordningen, herunder den gældende skovstandard, overholdes på ejendommen.

Skovdriften skal dog ikke være ens hos alle efter certificering. Kravene til ejendommen skal naturligvis tage udgangspunkt i den eksisterende virkelighed og de realistiske muligheder, som findes. Det betyder blandt andet; de eksisterende bevoksninger, det lokale (mikro)klima og de lokale jordbundsforhold. Desuden skal driften naturligvis afspejle den konkrete målsætning, som den enkelte ejer har.

Som certificeret vil man altid blive bedømt på den udvikling, der er i skovdriften over årene - snarere end på skovens udseende på et bestemt tidspunkt. En ren nåletræplantage kan derfor certificeres på lige fod med en frodig løvskov.

Hvis den aktuelle skovtilstand er meget langt fra Skovstandardens ideal, er det muligt over en længere periode (op til 1-2 trægenerationer) langsomt at udvikle skovdriften i bæredygtig retning.

Hvert 5. år gøres der status, hvor man vurderer udviklingens retning.

To eksempler på skove certificeret af Skovdyrkerne

 

Linå Vesterskov - PEFC certificering

Holstenshuus - dobbeltcertificering