Holstenshuus dobbeltcertificeret

Holstenshuus blev i 2010 dobbeltcertificeret i samarbejde med Skovdyrkerforeningen Fyn.

Industrien og byggemarkederne efterspørger i stigende grad certificeret træ - som er lettere at afsætte og til bedre priser. En certificering af skovbrug kan derfor sikre, at alle afsætningskanaler er åbne for træ i fremtidens marked.

De Danske Skovdyrkerforeninger opnåede allerede i foråret 2007 status som »paraplyorganisation« under den mest udbredte danske skovcertificeringsordning, PEFC. I sommeren 2010 blev Skovdyrkerne godkendt til også at forestå FSC®-certificering, så vi nu kan udføre paraplycertificering med begge de internationale certificeringsordninger. Den enkelte skovejer kan selv vælge, hvilken ordning man ønsker at benytte.

Eller man kan lade skoven dobbeltcertificere, så træet kan sælges under begge ordninger. »Markarbejdet« udføres af en af Skovdyrkerforeningens medarbejdere, og selve certificeringen og driften kontrolleres af et uafhængigt og statsanerkendt certificeringsfirma.

Dobbeltcertificering

Godset Holstenshuus ved Faaborg, der har knap 600 ha skov, er pr. 1. september 2010 blevet dobbeltcertificeret - under både PEFC og FSC®. Arbejdet er udført af forstfuldmægtig Ulrik Nielsen fra Skovdyrkerforeningen Fyn. Han nævner, at der er en politisk forskel på de to certificeringer, idet FSC® har sine rødder i de grønne organisationer, mens PEFC mere udspringer af skovbrugets organisationer.

Godsejer Ditlev Berner, Holstenshuus, melder klart ud, at dobbeltcertificeringen blandt andet er gennemført for at øge markedsadgangen.

  • Certificeringen giver afsætningsmæssigt en konkurrencemæssig fordel - og en merpris på flere områder, påpeger Ditlev Berner. På kort sigt giver certificeringen cirka 10 kroner mere pr. kubikmeter træ. Og på langt sigt betyder den en sikring af vores afsætningsmuligheder.

Også små skove

  • Ud over de afsætningsmæssige fordele gør certificeringen, at man får styr på sin bedrift og får dokumenteret, hvordan man driver den, understreger Ulrik Nielsen - Hvert femte år skal man lave en opgørelse, hvor man opsummerer de forløbne års drift, så man ser i hvilken retning, skovbruget er gået. F.eks. skal status helst vise en reduktion i forbruget af hjælpemidler som gødning og pesticider m.v.
  • Problemet for Skovdyrkerforeningen Fyn er, at vi har mange små skove, og vi har derfor været nødt til at lave et system, som også gør certificering fordelagtig for dem. Vi har nu fundet en måde at skrue det sammen på, så det er billigere, men samtidig opfylder de krav der stilles. Konceptet vil være forskelligt fra ejendom til ejendom.

  • I praksis foregår det på den måde, at Skovdyrkerforeningen laver diverse manualer samt en mappe med hele konceptet, fortæller Ditlev Berner. Vi har ikke hidtil været medlem af Skovdyrkerforeningen, men man kan godt som ikke-medlem blive certificeret.

Grøn Driftsplan

  • For os er certificeringen blevet billigere, fordi vi allerede havde fået lavet en omfattende Grøn Driftsplan, Det har gjort det nemt at sætte de byggesten ovenpå, som kræves til certificering.

For mindre ejendomme har Skovdyrkerne lavet et koncept for en "Grøn Driftsplan Light" med henblik på en billig certificering. Prisen vil dog altid afhænge af skovens størrelse og sammensætning, siger Ulrik Nielsen.

Blandt fordelene ved certificering nævner Ulrik Nielsen, at man over for omverdenen kan dokumentere, at man driver sit skovbrug bæredygtigt. Man får et godt arbejdsredskab med et bedre overblik over driften af skoven. Og man kan opnå bedre priser for produkterne.

Til at leve med

  • For vores vedkommende er det med dokumentation over for omverdenen en væsentlig bevæggrund for certificeringen, understreger godsejer Ditlev Berner. Der er altid skepsis om, hvorvidt man driver sin skov bæredygtigt. Og der mener jeg, at det er bedre at hoppe med på toget - og være med til at bestemme retningen - end at stå på perronen og se toget køre forbi.
  • Man kan altid være nervøs for, om man mister noget selvbestemmelse. F.eks. ligger det i certificeringen, at man ikke må øge sin andel af nåletræer. Der er også nogle forhold, som gør sig gældende i forbindelse med pyntegrønt og juletræer. -

Certificering medfører selvfølgelig nogle forandringer. Men Holstenshuus’ skovbrug drives i forvejen bæredygtigt, så de forandringer, der skal til, er til at leve med, vurderer Ditlev Berner.

- Hvis ikke, så har man altid muligheden for at melde sig ud igen, fastslår Ulrik Nielsen.

Journalist Anders Kurt Simonsen
Artikel bragt i Skovdyrkeren nr. 3