Certificering af skovdriften giver fordele

Med en PEFC-certificering af skoven åbnes der op for en optimal bæredygtig og naturnær skovdrift med bedre priser og afsætningsmuligheder for træet.

En PEFC-certificering af skovdriften sikrer afsætningen af træet. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er en dokumentation for bæredygtig skovdrift og et globalt anerkendt netværk.

En af dem der har fået certificeret sin skov er skovejer Søren Christiansen, der driver 450 hektar i Linå Vesterskov, og via Skovdyrkerforeningen har fået udarbejdet en grøn driftsplan, som danner rammen om PEFC-certificeringen.

- Det er vigtigt med en vision for ejendommen på 5, 10 og 50 års sigt, forklarer Søren Christiansen, der fik udarbejdet den grønne driftsplan sidste år og nu har fortsat arbejdet med at certificere skoven. En certificering der bygger på specifikke krav til skovejeren.

For at blive certificeret skal driften leve op til PEFC’s krav, og det skal kunne dokumenteres. På Linå Vesterskov står Skovdyrkerforeningen for certificeringen og for den løbende kontrol og dokumentation.

Naturnær skovdyrkerning

Som nævnt bygger PEFC-certificeringen på bæredygtig skovdrift.

- Et langt stykke af vejen handler det om at dokumentere, hvad man har gjort tidligere, hvor det meste er omfattet af skovloven, forklarer Henning Post, der er skovfoged i Skovdyrkerforeningen Østjylland og involveret i arbejdet med den grønne driftsplan og PEFC-certificeringen af Linå Vesterskov.

- Men reelt er der også tale om en mere naturnær retning af skovdyrkningen. Og netop det naturnære er det nye i forbindelse med certificeringen.

- Det handler bl.a. om mere naturforyngelse, flere forskellige træarter i bevoksningerne og mindre jordbearbejdning, forklarer Henning Post, der tilføjer at man netop i Skovdyrkerforeningen kan udnytte kombinationen af et stort lokalt kendskab til dyrkningsmulighederne med den fælles landsdækkende gruppe-certificering, som Skovdyrkerne organiserer og administrerer.

Gruppe-certificeringen har, ifølge Henning Post, også en anden klar fordel:

- Den skulle gerne gøre det billigere for skovejerne, forklarer Henning Post, der sidestiller PEFC-certificeringen med FSC®-certificering. Og samtidig tror vi at certificeringen fremmer afsætningen af træet fra skoven.

Noget som Søren Christiansen også mærker en stigende interesse for.

- Vi oplever at butikskæder som IKEA og STARK melder ud, at de kun ønsker certificeret træ i de produkter de handler med. Samtidig kræver et stigende antal kunder på mange eksportmarkeder det. Til gengæld kan vi se frem til en lidt bedre afregning for træet. Derfor er vi gået med i det, forklarer Søren Christiansen, der mener det i fremtiden bliver en forudsætning for afsætning, at man ganske enkelt skal kunne dokumentere certificeret og bæredygtigt træ.