Typografen

Flyvningen begyndte tidligt nogle steder i 2014

Situationen efter stormfaldene i oktober og december 2013 er blevet fulgt ved lejlighedsvise observationer på lokaliteter flere steder i landet samt ved indberetninger fra skovdistrikterne. Allerede på de varme dage i påsken midt i april 2014 begyndte typograferne flyvningen på soleksponerede arealer. Det blev især observeret i det vestlige Sønderjylland(figur 1- se pdf).

Andre steder i landet blev den første aktivitet observeret i de sidste dage af april og første dage af maj. Udviklingen i de tidligt etablerede gangsystemer blev dog lokalt dæmpet af køligere dage i midten af måneden.

Varmen 21.-23. maj bragte de sidste overvintrende typografer på vingerne.

Klik på billedet for at læse hele pdf'en