Præsentation af en aktiv og debatterende skovejer

I Skovdyrkeren Nr. 7, Sep-Okt 2011, bragte vi artiklen Plantagerne, produktionen og naturen om den meget aktive skovejer Egon Bennetsen

Skovejeren Egon Bennetsen, der medvirker i artiklen, er en særdeles engageret og energisk debatør og indlægsholder inden for skovdyrkning og skovpolitik. Særligt vedrørende emnerne produktion og naturindhold i klitplantagerne - ikke mindst kombinationen af disse og sikring af biodiversitet. Man kan læse nogle af hans indlæg på følgende link:

Ud over det rent skovdyrkningsmæssige er Bennetsen også aktiv inden for jagt og vildtpleje. Derfor er her også links til to artikler om vildtagre i skov, samt link til hans egne videooptagelser af det nordvestjyske kronvildt i brunsttiden:

Et aktuelt omdrejningspunkt i artiklen er debatten om skovrydning i Østerild Klitplantage, som følge af det planlagte vindmølle testcenter.