Hvilke træarter giver mest varme ?

Alle træarter kan bruges. 1 kg træstof afgiver samme varme, uanset hvilken træart, der er tale om. 1 kg helt tørt træ svarer til 0,5 liter olie.

Men jo tungere træ, jo større varmeindhold – når man forudsætter at vandindholdet er det samme. Teknisk set er det den såkaldte tørrumvægt, der betyder noget.

Bøg er blandt de bedste

Herunder er en tabel over den normale, gennemsnitlige tørrumvægt for de almindeligste træarter (det bemærkes, at især nåletræerne varierer betydeligt afhængig af vækstforholdene – hurtigtvokset træ er lettest og dermed dårligst). Tallet angiver vægten i kilo for en liter helt vandfrit træ:

Avnbøg

0,79
Robinie 0,73
Bøg 0,68
Ask og eg 0,65
Ahorn og birk 0,60
Bjergfyr 0,54
Pil 0,52
Rødel, lind, skovfyr 0,49
Douglas 0,47
Rødgran, cypres 0,43
Sitka, ædelgran, poppel 0,41
Thuja 0,34

 

Blandt de bedste er altså bøg, ask og eg, mens f.eks. poppel og det meste nåletræ er noget ringere.

Hvis man selv laver sit brænde, kan det således bedst betale sig at bruge sin tid på de træarter, der står øverst på listen. Der skal dog også tages hensyn til pris, tilgængelighed og flækegnethed.

I Norge og Sverige har man med stor fornøjelse fyret med fyr og gran i mange år. Det kan man også gøre herhjemme. Der skal generelt advares mod at fyre med trykimprægneret og malet træ af hensyn til forureningen. Spånplader og andet, der indeholder lim er også mindre egnet end rent skovtræ. Ligeledes papir i større mængder, mælkekartoner og andet affald.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk