Information om skovdyrkning

Her har vi samlet  praksisnær viden om skovdyrkning. Der er artikler om træarter, foryngelse, bevoksningspleje, skader, skovning og afsætning, certificering, tilskud og regler mv.

Artiklerne er samlet ind fra flere kilder og vores fagfolk, men som ordsproget siger "et er søkort at læse, et andet skib at føre". Derfor erstatter de skrevne artikler aldrig rådgivning ude i skoven af fagfolk. De har netop stor erfaring i at omsætte viden til praksisnærer råd tilpasset din skov i den aktuelle situation.

Tøv derfor ikke med at kontakte os for et besøg - vi er ikke længere væk end et opkald. Du finder kontakt data på dine lokale skovdyrkere på Danmarkskortet! 

Hvis du ikke er medlem, kan du kontakte din forening i området.
Se mere om Skovdyrkerne og medlemsfordele på følgende sider

Dyrkningsaktuelt - skovdyrkning

26.02.2013

Offensiv for flisen

Træ-til-Energi samarbejdet tager rundt til Dansk Fjernvarmes 10 regionale møder for at gøre opmærksom på potentialet for flisproduktion i skovene Læs mere...

09.01.2013

Aktiv skovdrift contra forfald: Den enes død, den andens brød

I skovdebatten er der ofte et vist skel mellem skovfolk og biologer. Skellet skyldes at man prioriterer og vægter skovens ydelser forskelligt. Det er jo heller ikke nemt at sammenligne værdien af så væsensforskellige ydelser som...Læs mere...

09.08.2012

Randzoner og skov

Der er utallige uklarheder omkring den nye randzonelov, men vi har dog fået præciseret reglerne i skovene.Læs mere...

11.05.2012

Ny håndbog i skovrejsning

Skovbrugsforsker Christian Nørgård Nielsen har i samarbejde med Skovdyrkerne udgivet en Håndbog i skovrejsning. Gennem mere end et år har Christian Nørgård Nielsen foretaget en systematisk gennemgang af en lang række...Læs mere...

04.02.2012

Trusler mod biodiversiteten i skovene

Herunder Det Økonomiske Råds beskrivelse af truslerne mod biodiversiteten i skovene - den største trussel er skovdriftenLæs mere...

Viser resultat 101 til 105 af 130