Information om skovdyrkning

Her har vi samlet  praksisnær viden om skovdyrkning. Der er artikler om træarter, foryngelse, bevoksningspleje, skader, skovning og afsætning, certificering, tilskud og regler mv.

Artiklerne er samlet ind fra flere kilder og vores fagfolk, men som ordsproget siger "et er søkort at læse, et andet skib at føre". Derfor erstatter de skrevne artikler aldrig rådgivning ude i skoven af fagfolk. De har netop stor erfaring i at omsætte viden til praksisnærer råd tilpasset din skov i den aktuelle situation.

Tøv derfor ikke med at kontakte os for et besøg - vi er ikke længere væk end et opkald. Du finder kontakt data på dine lokale skovdyrkere på Danmarkskortet! 

Hvis du ikke er medlem, kan du kontakte din forening i området.
Se mere om Skovdyrkerne og medlemsfordele på følgende sider

Dyrkningsaktuelt - skovdyrkning

21.08.2009

Skovbrug findes på Gunderslevholm

God gammel skovbrugsviden på Gunderslevholm.Læs mere...

11.08.2009

Askedød i Skåne

Lidt vest for landevejen mellem Ystad og Tomelilla i det østlige Skåne - ind mod den naturskønne Fyledal - ligger et større skovområde bestående af en blanding af løv- og nåletræ. Helt ude fra landevejen ser man nogle...Læs mere...

10.08.2009

Askedød - hvordan ser det ud sommer 2009

Askens toptørre - som er navnet på den nye sygdom i ask - udvikler sig stadig. Visse steder synes man dog at kunne se en svag bedring, og der skal ikke skoves i panik. Men på andre lokaliteter ses en forværring og nye skader, og...Læs mere...

28.04.2009

Den vigtige første tynding

Tidlig tynding af ammetræer er vigtig, her gives gode råd.Læs mere...

23.04.2009

Certificering - så er det ved at være nu

Flere og flere træindustrier og handelsforetagender forlanger certificeret træLæs mere...