Information om skovdyrkning

Her har vi samlet  praksisnær viden om skovdyrkning. Der er artikler om træarter, foryngelse, bevoksningspleje, skader, skovning og afsætning, certificering, tilskud og regler mv.

Artiklerne er samlet ind fra flere kilder og vores fagfolk, men som ordsproget siger "et er søkort at læse, et andet skib at føre". Derfor erstatter de skrevne artikler aldrig rådgivning ude i skoven af fagfolk. De har netop stor erfaring i at omsætte viden til praksisnærer råd tilpasset din skov i den aktuelle situation.

Tøv derfor ikke med at kontakte os for et besøg - vi er ikke længere væk end et opkald. Du finder kontakt data på dine lokale skovdyrkere på Danmarkskortet! 

Hvis du ikke er medlem, kan du kontakte din forening i området.
Se mere om Skovdyrkerne og medlemsfordele på følgende sider

Dyrkningsaktuelt - skovdyrkning

19.03.2009

Bøger om skovbrug, natur og jagt

Skovdyrkernes hjemmeside indeholder en meget stor samling bøger om skovbrug, natur, jagt og fiskeri, landbrug, havebrug og frugtavl, skov- og landbrugshistorie m.m., som kan købes. For de fleste interesserede er der tale om en...Læs mere...

27.02.2009

Mekaniseret tynding i ungt løvtræ

Skovdyrkerforeningen Øst afholdt den 27. februar 2009 en yderst velbesøgt temadag om mekaniseret tynding i ungt løvtræ på Kattrup Gods. Skovdyrkerforeningen har fået støtte til forsøgene fra ordningen om 'praksisnære...Læs mere...

24.11.2008

Ny kritik af Styrelsens skovdrift

Skov- og Naturstyrelsen opgiver den langsigtede produktion af træ til fordel for hurtig indtjening og ideologisk snak om naturnært skovbrug. I stedet vil man reducere statens skove til blot at være 'hele Danmarks fitnessrum'.Læs mere...

18.11.2008

Askesyge: Frø fra klonede træer kan være løsningen

Mange danske asketræer risikerer at miste livet, en del af dem har allerede mistet bladene i toppen. Årsagen er den såkaldte askesyge, nærmere betegnet asketoptørre, som formodentlig skyldes angreb af svampen Chalara fraxinea....Læs mere...

26.06.2008

Glem ikke produktionsaspektet i skovene

Der var skovrådsmøde mandag den 9. juni 2008. Det praktiske skovbrug var blevet opfordret til at komme frem med, hvad man aktuelt i situationen føler er vigtigt. Skovdyrkerforeningerne betonede på mødet vigtigheden...Læs mere...