Inspirations film om nogle af de tiltag, som kan mindske omfanget af vildtskader.

10.02.2019

Både i skov og hegn er nyplantninger udsatte i forhold til vildtskader.

Inspirations film om nogle af de tiltag, som kan mindske omfanget af vildtskader.

Vildtskader i nyplantninger omfatter foruden hjortevildtets fejning også bid på nye skud. Generelt forlænger vildtskader etableringsperioden for nyplantninger. Resultatet heraf er en forlængelse af den perioden, hvor plantningen skal renholdes.

Til inspiration har Skovdyrkerne lavet en film om nogle af de tiltag, som kan mindske omfanget af vildtskader.