Inspirationsfilm om vedligehold og genbrug af hegn

26.02.2019
Inspirations film om vedligehold og genbrug af hegn

Hegnsmaterialer, opsætning og nedtagning udgør en betydelig omkostning ved et kulturanlæg. Derfor kan der være god ræson i løbende at vedligeholde sine hegn. Vedligeholdte hegn giver den mest effektive beskyttelse mod vildt. Samtidigt letter vedligeholdelsen også arbejdet ved nedtagning. Dette giver mulighed for genbrug af hegnet i egen skov, ligesom det er en fordel ved videresalg af hegnsmaterialer.