Skove og klimaændringer: En bekvem sandhed

29.03.2016

Filmen 'En bekvem sandhed' handler om, hvordan træ og træprodukter gavner klimaet og om, hvordan driften af verdens skove og brugen af træ skal indgå i bestræbelserne på at imødekomme de klimaforandringer, der forårsages af drivhuseffekten.

Filmen 'En bekvem sandhed' handler om hvordan træ og træprodukter gavner klimaet og om hvordan driften af verdens skove og brugen af træ skal indgå i bestræbelserne på at imødekomme de klimaforandringer der forårsages af drivhuseffekten.

Filmen er oprindeligt produceret af Forestry Commission, den engelske pendant til Naturstyrelsen i Danmark. Den engelske titel er 'A convenient truth' 

I samarbejde med FAO er der lavet en international version, som er oversat til flere sprog. Træ.dk har bearbejdet og oversat filmen til den danske udgave.