Hvad skal der til?

- Interview med skovrider Karsten Raae, Skovdyrkerne

Der er knald på læggehønen ude i produktionsskovbruget. Vi kan bruge nogle unge mennesker med sans for helheder, et veludviklet entreprenørgen, flair for godt købmandskab og evnen til at formidle. Det siger skovrider Karsten Raae og slår ud med hånden.

Efterspørgslen på skovenes produkter, hele paletten fra juletræerne, over flisen og kævlerne til jagten og naturoplevelserne er stor og stigende. Priserne er heller ikke at kimse af. Så der er nok at rive i derude, hvis man interesserer sig for skovdyrkning, for at tumle entreprenører med store og små maskiner. Hvis man ikke er ked af frisk luft og både kan tage ansvar, arbejde selvstændigt og spille med på et hold.

Hvordan ser et typisk job ud?

Hos skovdyrkerne er jobbet ofte todelt. Man har dels arealansvaret på en række ejendomme og dels et tværgående ansvar på vegne af alle kollegaerne for f.eks. råtræet, flisen, juletræerne, biotopplanerne …… . Funktionsansvaret løfter man som regel sammen med en kollega, så der også er plads til at tage på skiferie eller blive syg, hvis uheldet skulle være ude. Flermandsbetjente skovparter og teams er almindeligt forekommende samarbejdsformer.

Er det svært at komme i gang?

Der er en tradition for hurtigt at slippe nye medarbejdere løs og give ansvar. Ansvar er i øvrigt noget, det forventes, at medarbejderne tager. I alle nye job og ikke mindst i det første man får, er der tale om oplæring. Det er noget, vi tager alvorligt. En ny medarbejder er en stor og vigtig investering. En ofte benyttet mulighed for at komme i gang og få lært sig arbejdskulturen på stedet er gennem en indledende ansættelse som assistent. Så nej - svært at komme i gang er det ikke, hvis man vil.

Hvad skal der til?

Engagement, fleksibilitet, viljen til at lære, en grundlæggende indsigt i og forståelse af skovdyrkning, -drift, handel samt lysten og evnen til at have med mange slags lodsejere at gøre. I øvrigt skal man blot huske ikke at love mere end man kan holde og komme til tiden, så vil man kunne klare de fleste udfordringer samtidig med, at man skaber respekt om sin person, slutter Karsten Raae med et glimt i øjet.