Skovdyrkerne supplerer din egen indsats

I Skovdyrkerforeningen kan du trække på en række forskellige ydelser. Du vælger selv hvilke ydelser, du vil benytte.

Skovdyrkerne hjælper med at udføre alle de arbejdsopgaver, der almindeligvis forekommer ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Mange vælger selv at deltage i driften og driver deres juletræs- og klippegrøntkulturer i samarbejde med en af vore skovfogeder.

Det rigtige dækningsbidrag

Det er den korrekte udførelse af de mange arbejdsopgaver i produktionen, der giver det rigtige dækningsbidrag. Skovdyrkerne har gode folk til både maskinel og manuel plantning. Professionelt udført plantning med korrekt og konstant planteafstand letter arbejdet med sprøjtning, pasning og høst i de følgende år.

Arbejdet i juletræer og klippegrønt kan fx være:

  • Formklipning og sabling af juletræer 
  • Farvegødskning
  • Etablering af juletræer på agerjord og i skov
  • Kulturrenholdelse og anden kulturpleje
  • Klip, bundtning og læsning af pyntegrønt 
  • Tynding og flishugning i klippegrøntbevoksninger