Global G.A.P. - hvad er det og hvorfor?

GlobalG.A.P. betyder, at man skal kunne dokumentere godt landmandskab - her i juletræerne. G.A.P. står for 'good agricultural practice'. Alle forhold der vedrører produktion skal kunne dokumenteres og det betyder at alle dyrkningsmæssige tiltag som gennemføres i kulturerne registreres.

Hvad kræver det

Populært sagt indebærer 80% af ordningen, at man overholder gældende lovgivning, og de resterende 20% af ordningen indebærer, at man kan dokumentere de første 80%. Derudover er det et krav, at f.eks. renholdelse og skadedyrsbekæmpelse reduceres til et minimum og at behandling kun foretages, når der er konstateret et behov.  GlobalG.A.P. har samme slogan som Integreret Produktion: 'Så lidt som muligt – så meget som nødvendigt'

Certificering

GlobalG.A.P.-certificering kan ske på en enkelt ejendom, men anbefales af økonomiske at foretage certificeringen i mindre grupper. GlobalG.A.P. er vidt udbredt indenfor f.eks. grønsagsproduktion. Der sker ikke nogen egentlig markedsføring af GlobalG.A.P.-produkter overfor slutbruger. Men ordningen er forhandlernes sikkerhed for, at deres leverandører overholder en række bestemte krav. En række større kæder, kræver at deres leverandører indberetter deres produktion efter reglerne i GlobalG.A.P.