Danske juletræsproducenter oplever fremgang i disse år

Men det kræver optimal rådgivning at producere kvalitetstræer og sikre afsætningen. Skovdyrkerforeningen er med faglig rådgivning og eget afsætningsselskab med helt fremme i den danske juletræsproduktion.

Det kan stadig være en god forretning at gå ind i juletræsproduktion. Men det kræver langsigtet planlægning at skulle tænke 7-8 år frem i tiden og kunne vente på, at produktionen også begynder at give afkast. Den erfaring har Torben Bilstrup ved Brædstrup gjort sig.

Han er med 30 år i branchen blandt de etablerede juletræsproducenter med 35 hektar beplantet. Et areal der nu udvides til 80 hektar over de næste fem år. Og han har i stor udstrækning brugt Skovdyrkerforeningen som sin rådgiver, sparringspartner og inspiration til sin produktion og beslutningen om mere end en fordobling af produktionen de kommende år.

- Jeg har deltaget, når Skovdyrkerforeningen har holdt møder om juletræsdyrkning, hvor jeg har fået gode oplysninger om juletræer, forklarer Torben Bilstrup, der især lægger vægt på Skovdyrkerforeningens ekspertise omkring at vurdere udbud og efterspørgsel.

Bedre rådgivning

Det er skovfoged i Skovdyrkerforeningen Østjylland, Kai Boisen, der er tilknyttet Torben Bilstrups juletræsproduktion. Og han ser udvidelsen af produktionen her som en klar tendens blandt juletræsproducenterne generelt:

- Indtil for få år siden blev der mest dyrket juletræer på marginaljord, men i dag er det god landbrugsjord der dyrkes på, forklarer Kai Boisen.

En udvikling han især tilskriver, at det med bedre rådgivning i dag end for 10 år siden er blevet langt mere sikkert at satse på juletræsproduktion.

- Skovdyrkerforeningen har altid prioriteret juletræsrådgivning meget højt. I dag er det mere professionelle producenter, og det betyder mere professionel rådgivning, pointerer Kai Boisen.

Skovdyrkerforeningen er med eget afsætningsselskab den største danske eksportør af danske juletræer, og har ifølge Kai Boisen dermed en meget stor kontaktflade med dem som skal bruge færdigvaren.

- Det gør min rådgivning stærk, fordi jeg er tæt på både producenterne og afsætningen, forklarer Kai Boisen.

En styrke Torben Bilstrup kan genkende fra sin egen juletræsproduktion, hvor han benytter Kai Boisens ekspertise til at se mulighederne i markedet. Herunder kvalitet, markedstilpasning og skræddersyning af produkterne til de forskellige markeder. Sidstnævnte sker især i forbindelse med den vigtige formklipning af træerne, der kan foregå manuelt med saks, eller som noget nyt også maskinelt.

Som noget nyt er Skovdyrkerforeningen i den forbindelse gået ind i den europæiske certificeringsordning »Global Gap«, der i Europa allerede kendes indenfor frugt og grønt samt blomster.

En certificering, der betyder, at alle produktions- og salgsforhold er registreret og bliver en vigtig videnbank for producenterne, samtidig med at kunderne får kendskab til hvordan træerne er produceret i forhold til miljøet.