Rådgivning og sparring i produktionen af juletræer og grønt

Med Skovdyrkerne får du rådgivning fra en lokal skovfoged, med en meget stor viden om etablering, dyrkning og salg af juletræer. Han ved, hvordan juletræer kan udvikle sig på forskellige lokaliteter, og kender de mulige dyrkningsmæssige tiltag.

I kraft af vores store salg af juletræer til hjemmemarkedet såvel som til eksport, ved vi også, hvilke produkter det er kunderne efterspørger. Dermed har vi således et indgående kendskab til hele forløbet af en juletræsproduktion, og vi kan derfor levere den bedste rådgivning på dette område.

Optimér din produktion

Optimering af produktion af juletræer og pyntegrønt kræver grundighed. Professionalitet i rådgivning, indkøb, entrepriseopgaver og afsætning er afgørende for et optimalt udbytte af investeringen.

Skovdyrkerne kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger ved kulturetablering og undervejs i omdriften. I Skovdyrkerforeningen finder du altid en kompetent rådgiver, der har specialiseret sig i produktion af juletræer og klippegrønt.