Tynding af læghegn og remiser til flis betaler sig ofte

Levende hegn, remiser, småskove m.m. har løbende behov for udtynding for at sikre udviklingen og stabiliteten i beplantningerne.

I mange plantninger plantet under den kollektive læplantningsordning er der benyttet ammetræer så som rødel. Disse ammetræer har en gavnlig effekt på beplantningen de første år, men skal fjernes, når de begynder at genere de øvrige træer og buske.

Ligeledes er der et behov for udtynding af mindre træer og buske såsom mirabel, kirsebær, hæg m.fl.

I remiser er der behov for udtynding i granholme m.m., så de holdes sunde og stabile. Gamle remiser, der skal forynges, kan ligeledes med fordel skoves og flishugges.

Denne udtynding foretages nemmest ved brug af maskiner, der fælder træerne og ligger dem klar til flishugning.

Flishugningen og det efterfølgende salg af flisen er med til at afholde hele eller dele af udgiften på hele skovningsopgaven.Et lille læhegn, remisse eller lign. kan derfor godt blive til fornuftige penge, hvis du lader os hjælpe dig med at lave flis af dem.

Skovdyrkerne kender oftest flere i de enkelte nærområder, som går med de samme tanker om at tynde deres hegn, remiser mv. Dem slår vi sammen, så udgifterne til maskiner og oparbejdning markant bliver mindre for den enkelte. Skovdyrkerne laver derfor sjældent projekter med flis, som ikke giver overskud.