Lærkepletter i marken!

Det er muligt at etablere såkaldte lærkepletter i marken, uden at det går ud over enkeltbetalingsstøtten. Lærkepletten er nem at etablere, og giver ynglemulighed for lærken og hjælper vildtet på ejendommen. Samtidig er det økonomisk overkommeligt og som en landmand udtalte " det hvad en lærkeplet koster mig, kan jeg ikke købe en is for til mit barnebarn".

Lærkepletter har en hurtig effekt og engelske undersøgelser viser, at ynglesuccesen for lærken kan øges med op til 49 procent allerede to år efter, at de er etableret.

 

Sådan etableres lærkepletten nemt:

Udvalgte områder på minimum 16 og max 100 kvadratmeter tilsås ikke i forbindelse med såning af marken, og herved opnås den åbne plet med etårige lave urter. I praksis betyder det, at i forbindelse med såarbejdet hæves såmaskinen blot 5-10 meter i mindre felter på marken. Den optimale placering for lærkepletten er vintersædsmarker og placeres lærkepletten midt i marken trukket væk fra træer og læhegn, er der mindre risiko for, at rovdyr og fugle opdager lærkepletten. Det anbefales at lave 2 lærkepletter pr ha.

Læs mere om lærkepletter her

Kilde: Videncentret for landbrug