Velkommen til Skovdyrkerne Midt

Skovdyrkerforeningen Midt er en medlemsejet virksomhed, som bistår skovejere med stort set alle opgaver vedrørende skovbrug, plantning, juletræer og pyntegrønt samt natur- og vildtpleje.

De fleste, som har brug for mere end éngangsrådgivning, melder sig ind i Skovdyrkerforeningen. Medlemsskabet er en hjørnesten, fordi man hermed får billig adgang til løbende rådgivning, og opnår medlemsfordele på både rådgivning, serviceydelser og drift.

Skovdyrkerforeningen kan vurdere, hvilke muligheder der er på din ejendom og give råd om, hvordan du bedst opbygger og passer den, så den opfylder dine ønsker og mål - nu og i fremtiden.

Læs mere om Skovdyrker Midt

Lokale nyheder

17.01.2022 - Midt

Kursus: Bliv skovfoged på 5 timer

Skovdyrkerne Midt afholder kursus den 9. februar på Parallelvej 9A, 8680 Ry fra kl. 15.00-20.00

12.01.2022 - Midt

Ændringer i personalestaben i Skovdyrkerne Midt

Skovfoged Casper Pleidrup stopper med udgangen af januar. Skovfogedassistent Mads Beck Enemark er...

17.11.2021 - Midt, Syd

Banedanmarks ekspropriationer

Anbefaling til skovejere berørt af Banedanmarks ekspropriationer i forbindelse med elektrificering...

05.11.2021 - Midt

Skovdyrkerne Midt har afholdt ordinær generalforsamling 2021

Årets generalforsamling i Skovdyrkerne Midt blev afholdt den 26. oktober på Rindsholm Kro.

Dyrkningsaktuelt

Sunde ask i FP291 Randers Nordre Fælled
30.06.2021 - Skov

Der er stadig håb for asken

Asketoptørren har næsten tømt de europæiske skove for ask. Nogle ask er dog mere modstandsdygtige...

Afskærmet sprøjtning og gødningsudlægning foråret 2021

Opfølgningskurser til sprøjtecertifikat

Danske Juletræer afholder i januar opfølgningskurser med fokus på juletræer og pyntegrønt

Klik på billedet for større visning.
29.01.2020 - Natur og vildt

Har du poppel som energiskov?

Der er godt nyt til de landbrugere, der siden 2011, har etableret poppel som energiafgrøde og...