Ansøgningsfrist: Tilskud til urørt skov

15. juni 2022

Privat urørt skov

Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Tilskud ydes til at ophøre skovdyrkningen på skovarealer med et højt, eller potentiale for et højt naturindhold. En aftale om urørt skov er varig, og kompenseres for, at der ikke må være nogen forstlig drift, der understøtter en træproduktion på arealet. Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud på baggrund af en konkret beregning af nettoværdien af træerne. Desuden gives tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser, som fremgår af vejledningen.

Du kan læse mere om ordningen og finde ansøgningsskema på Miljøstyrelsen hjemmeside 

Åbner eksternt link i et nyt vindue

hér. 

Husk at din lokale skovfoged, kan hjælpe dig med ansøgning og det praktiske med at gennemføre projektet.