Fyraftensmøde og orientering om PEFC Certificering / Djursland

30. august 2021 Kl. 17:00  - 18:30

Sted:Jagthytten i Ramten Fællesskov (Kvasbrovej 15, Ørum)

Vi oplever at interessen er stigende for certificering under Skovdyrkernes PEFC paraply ordning, godt hjulpet af en pristigning på kr. 30,00/kbm.

Derfor afholde vi medlemsmøde om ordningen - og medlemmerne er velkommende til at tage deres naboskovejer med.

Mødet vil indeholde:

Kort om ordningen. For de fleste af vores medlemmer vil en certificering ikke betyde de store ændringer i den daglige drift af skoven. Der vil komme krav i form af skovkort og overblik over skovens naturværdier, et udlæg af skoven skal drives som biodiversitetsareal og der skal foretages en løbende registrering af aktiviteterne i skoven på årlig basis.

Disse tiltag skal vise, at skoven drives bæredygtigt, og der er fokus på skovens sundhed, publikum, miljøet og biodiversitet.

Som en del af certificeringen sørger vi for oprettelse/opdatering af skovkort og overblik over natur- og kulturværdier på din ejendom. Her er vi også behjælpelige med en systematisk indsamling af de nødvendige oplysninger.

Hvis det ønskes, kan vi også efterfølgende stå for det løbende dokumentationsarbejde. Uanset om vi står for arbejdet, eller ejer selv vil stå for de løbende registreringer, så er det i sidste ende ejer, som er ansvarlig for, at alle krav opfyldes for skoven.

Infomødet tilbyder: Vi vil gå i dybden med, hvad ordningen indeholder af krav til din skov og de tiltag I eller Skovdyrkerne skal vedligeholde. De økonomiske konsekvenser indtægter/udgifter i forhold til en certificering.

Vi går udenfor døren og ser på praktiske eksempler på registreringen i Ramten skov. 

Der er ingen krav til at blive certificeret efter mødet, da dette blot er et infomøde for de interesserede.

 

Der er en let forplejning til mødet

Forvent at infomødet tager ca. 1½ time.

 

Tilmelding til SNO@remove-this.skovdyrkerne.dk eller tlf. 86447317

Vel mødt.