Energiplantninger

 

Skovdyrkerne Midt har erfaring med etablering af beplantninger, hvor formålet er at producere biomasse - både i skoven og på landbrugsjord.

Poppel i skovbevoksninger

Poppel har været anvendt i skovbruget gennem mange år. Her dyrkes bevoksningerne ofte med en omdriftsalder på omkring 20-30 år. På den måde udnyttes poplens fulde vækstpotentiale bedst muligt.

Energiafgrøder på landbrugsjord

Dyrkning af energiafgrøder på landbrugsjord vinder stærkt frem. Især hjulpet på vej at tilskudordninger fra EU. På landbrugsjord anvendes både pil og poppel. På det seneste har fokus rettet sig mod poppel. Dels på grund af den høje tilvækst, dels på grund af driftstekniske hensyn. Når poppel dyrkes med en omdriftsalder på 10 år, får bevoksningen karakter af skov, og der anvendes derfor traditionelle skovmaskiner til høsten, hvilket er rationelt.

Kontakt skovfoged Klaus Lindhardtsen, hvis du vil vide mere.