Entrepriseopgaver i juletræsproduktionen

Vi løser alle typer af opgaver i juletræskulturen

Skovdyrkerne Midt tilbyder løsning af alle typer af entrepriseopgaver indenfor juletræsproduktion:

  • Kulturanlæg
  • Renholdelse og skadedyrsbekæmpelse
  • Formning, topskudregulering og pleje.
  • Oparbejdning og pakning

God planlægning og rigtig pleje er kimen til rationel juletræsproduktion

Det er vigtigt for økonomien i juletræsproduktionen, at tingene bliver lavet rigtigt fra starten. At der bliver plantet i den rigtige afstand og med forberedelse af sporindlæggelse, således at kulturen kan plejes og drives rationelt.

Udover at etablere kulturen og få renholdt og gødet tilstrækkeligt er det særdeles vigtigt, at få gennemført den pleje, som skal øge udbytteprocenten, og som skal sikre kvaliteten af de færdige juletræer. Her ligger kimen til den gode økonomi i produktionen af juletræer.

Vi har efterhånden fået uddannet et antal personer, som kan udføre denne pleje. Det er et spørgsmål om at kunne se, hvad der skal gøres, og om at have evnen til at gøre det rigtigt - og i et tilstrækkeligt tempo - tvegeklipning, formning, topskudsreparation.

Oparbejdning

Når det kommer til oparbejdningsfasen så kan vi også stå for denne opgave - og det til helt konkurrencedygtige priser.

Det er ofte en fordel, at have afsætning og oparbejdning koordineret til den samme instans.

For at spare de omkostninger der er ved at få andre til at udføre det praktiske arbejde, vil mange ejere gerne lave en del af opgaverne selv.  Vi ser positivt på at finde løsninger, hvor ejeren laver så meget som muligt, og hvor vi så kan supplere med indsats, hvor det er fornuftigt.