Afsætning af juletræer

Skovdyrkerne er den største eksportør af danske juletræer. Det giver os en stærk position i markedet. Vi har afsætning for alle almindeligt forekommende typer af juletræer og ofte kan vi også afsætte specialiteterne. Det være sig store træer til torve og pladser eller mindre almindelige arter som nobilis og laciocarpa.

Vort omfattende salg gør det muligt at placere træerne de steder, som betaler bedst for de forskellige typer af træer. Formede træer skal ikke afsættes til samme marked som naturgroede træer.

De 5 skovdyrkerforeninger ejer tilsammen eksportselskabet Green Product A/S, som har kontor sammen med os i Ry. Selskabet har tilknyttet en række sælgere i udvalgte europæiske lande og afsøger løbende markederne for afsætningsmuligheder for juletræer og klippegrønt.

Kontakt en af vores juletræsskovfogeder hvis du har spørgsmål til salg af juletræer:

Skovfoged Mikkel Gandrup, Skovfoged Tanja Sparrewath Hansen eller Skovfoged René Nielsen 

Afsætning af klippegrønt

Skovdyrkerne Midt afsætter ligeledes klippegrønt til eksport via vores eksportselskab Green Product A/S. Derudover afsætter vi klippegrønt til danske grossister og selvklippere.

Kontakt skovfoged Kristian Løkke Kristensen, skovfoged Thomas Nygaard Kristensen eller skovfoged Søren Børsting, hvis du vil vide mere om salg af klippegrønt.