Rådgivning om juletræer

Juletræsproduktion er et meget vigtigt forretningsområde for mange af foreningens medlemmer. Derfor er aktiviteterne omkring juletræer foreningens forretnings- og arbejdsmæssige vigtigste område.

Vi har hos vore funktionsansvarlige på juletræsområdet samlet en meget stor viden om etablering, dyrkning og salg af juletræer. Vi ved, hvordan juletræer kan udvikle sig på forskellige lokaliteter, og vi kender de mulige dyrkningsmæssige tiltag. I kraft af vores store salg af juletræer ved vi også, hvilke produkter det er kunderne efterspørger.

Vi har således et indgående kendskab til hele forløbet af en juletræsproduktion, og vi kan derfor levere den bedste rådgivning på dette område.

Kontingentbetalt rådgivning

Som medlem har du via kontingentbetalingen adgang til rådgivningsbesøg med en frekvens passende til ejendommens størrelse (se vores generelle forretningsbetingelser). Ud over muligheden for besøg får du hvert år en standard dyrkningsplan, samt mulighed for at deltage på vores årlige rådgivningsmøde, hvor dyrkningsplanen gennemgås. Ønsker du yderligere rådgivning kan denne tilkøbes og faktureres efter timeforbrug.

Udvidet rådgivningspakke

Ønsker du som medlem ét fast årligt rådgivningsbesøg, med individuelt tilpassede dyrkningsanbefalinger kan du tilkøbe vores udvidede rådgivningspakke. Den udvidede rådgivning er bygget op omkring vores digitale løsning i MarkOnline, hvor sammenhængen mellem markkort og markplan giver mulighed for en række beregninger, blandt andet informationer om gødnings- og sprøjtebehov, omkostninger og meget andet. Ved rådgivningsbesøget udarbejdes en tilpasset dyrkningsplan og en rapport som udleveres til ejer.

Du kan læse mere om vores rådgivning til juletræsproducenter, samt øvrige ydelser tilknyttet juletræsområdet i vores

Initierer fildownloadinformationsark

.

Kontakt en af vores juletræsskovfogeder hvis du til vide mere om dyrkning og afsætning af juletræer:

Skovfoged Mikkel Gandrup

Skovfoged Tanja Sparrewath Hansen

Skovfoged René Nielsen