Indvarsling af generalforsamling og regionalt medlemsmøde

08.09.2021

Der indvarsles hermed jf. foreningens vedtægter til ordinær generalforsamling 2021 i Skovdyrkerforeningen Midt. Den afholdes tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 18.00 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg. Dagsorden og årsrapport m.v. udsendes med næste nummer af Skovdyrkeren - senest 14 dage før generalforsamlingen. Lideledes indkaldes der på vegne af De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS) til ordinær regionalt medlemsmøde i DDS’s region Midt. Mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling 2021 i Skovdyrkerforeningen Midt Tilmelding kan ske til midt@skovdyrkerne.dk eller på tlf. 86 89 32 22 senest torsdag den 21. oktober