Markvandring i juletræerne med god debat - afholdt 1. juni 2022 i Nørre Snede.

03.06.2022

Skovdyrkerforeningerne Midtjylland/Nord-Østjylland afholdt den 1. juni 2022 i samarbejde en markvandring om juletræer. Det blev en informationsrig aften med god dialog og spørgelyst.

Juletræsproducent Niels Knuzen fra SMI havde lagt ejendom til arrangementet. Med sine 80 ha tilplantede arealer og sin vision om det økologiske juletræ blev aftenen særlig interessant og spørgelysten god.

Vi havde inviteret 3 udstillere med til arrangementet, som alle supplerede godt til diskussionerne og efterfølgende snakke ved udstillernes plads.  

JUTEK havde udstyr til mekanisk renholdelse med, HD2412 fremviste deres juletræsudstyr og BioNutria orienterede om pH-kontrol, flydende gødninger og deres resultater med besparelse på glyphosat.

Skovfoged René Nielsen bød velkommen og præsenterede programmet:

  • Præsentation af ejendommen V/ Niels Knuzen
  • Mekanisk renholdelse – gennemgang af forskellige løsninger og muligheder
  • Minimering af brugen af kemi – nyeste resultater
  • Gødningsstrategi – flydende gødning og øko-gødning
  • Kort om vækstregulering både kemisk og mekanisk
  • Markedssituationen – et kik i krystalkuglen og de første indtryk

Selvom regndråberne er efterspurgt flere steder i landet, så var vejret med os denne aften og markvandringen kunne foregå i juletræerne, som enhver juletræstovholder krydser fingre for. Dog skal der lyde en tak for varm kaffe hos JUTEK – sommermånedens første dag var alligevel frisk.