Verdensmarkedet påvirker nu også det danske træmarked

08.06.2021

Det er nok undgået de færreste at der er gang i byggeriet over store dele af verden. Samtidig har handlen fra nogle af de store drenge i skovbrugsskolen (Rusland og Canada) været ramt af handelsændringer, så Midt- og Vesteuropa er blevet udset som mål for træhungrende opkøbere. Asien havde kun et ganske kort ophold i byggeriet sidste forår, og nu er USA også kommet op i det store gear igen. Denne øgede efterspørgsel har i en længere periode kunnet opvejes af tørke og billeramte skove i Europa, men dette er vi nu ved at kunne se enden på.

Læsning af abies i container

Læsning af abies i container

De danske tømmerpriser har længe ligget højt sammenlignet med vores nabolande, som har haft rigelig adgang til tørke og billeramt træ. Men nu er den udenlandske efterspørgsel også kommet til Danmark, så vores i forvejen høje priser har fået endnu et nøk opad. Prispresset kommer uden tvivl fra udenlandske opkøbere, som dermed tvinger indenlandske aftagere til at følge med op i pris. For danske skove er situationen gunstig, ikke mindst da det udenlandske træ typisk er underlagt lavere kvalitetskrav og kan tage væsentligt større dimensioner end de fleste danske savværker. Overgemt - lidt grovgrenet træ - er der derfor gode muligheder for at få afsat til høje priser netop nu. Bemærk dog at træ til udlandet kræver en vis mængde og at der helst skal kunne læsses med containerlastbiler i skoven. Der er ikke noget, der tyder på at situationen vil ændre sig dramatisk i den nærmeste fremtid. Omvendt er den udenlandske efterspørgsel ofte flygtig og kan ændre sig med kort varsel, hvis der pludselig bliver åbnet op for store mængder træ fra f.eks. Rusland eller Canada. Alt i alt er vores anbefaling at glæde sig over de gode priser, og fokusere på meget stort træ, der står tilgængelige steder. Også de lidt mindre eftertragtede som nobilis, grandis, nordmannsgran med flere kan sælges til gode priser.