Rådgivning om natur og vildt

Fokus på herlighedsværdierne er med til at fremme en helstøbt ejendom. Ikke sjældent handles skov- og naturejendomme alene på denne baggrund. Den rette forvaltning skaber værdi på ejendommen og for ejeren. Derfor er pleje af skov og natur, med henblik på at forbedre forholdene for planter og dyr - ikke mindst de jagtbare arter - blevet et væsentligt emne for mange af foreningens medlemmer.

Ydelser

Skovdyrkerne Midt rådgiver om natur- og vildtpleje, udarbejder planer og forestår praktiske løsninger, der på landbrug-, skov -og naturarealer sigter mod at forbedre vilkårene for vildtet og beskytte naturen.  

Læs mere om natur- og vildtplaner her.

Nedenfor listes enkelte eksempler på tiltag, som kan forbedre forholdene for natur og vildt:

Etablering af vildtagre

Insektvolde og randarealer

Terrænpleje for råvildt

Terrænpleje for agerhønen

Dyrkningsaktuelt - Natur og vildt kan læse mere om mulighederne for vildtpleje.

Skovdyrkerne kan levere forrygende frøblandinger for vildt - bestil online.

Der ydes tilskud til en række af ovenstående tiltag. Du kan ligeledes læse om tilskudsmulighederne på dyrkningsaktuelt.

 

Kontakt skovfoged Simon Kortnum Fabricius for nærmere informationer.