Om Skovdyrkerne Midt

Skovdyrkerforeningen Midt er en medlemsejet virksomhed, som bistår skovejere med stort set alle opgaver vedrørende skovbrug, plantning, juletræer og pyntegrønt samt natur- og vildtpleje.

 

Formålet er at varetage medlemmernes interesser

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at være din sparringspartner og stille vores faglige viden til rådighed, så du selv kan tage kvalificerede driftsbeslutninger.

Skovdyrkerforeningen Midt har cirka 1.000 medlemmer, som tilsammen ejer knap 13.000 ha skov.

Foreningen er over 100 år gammel og har således i generationer rådgivet om skovdrift.

Gennem de seneste ca. 25 år er rådgivning om produktion af juletræer og klippegrønt samt handel med disse produkter blevet en meget væsentlig del af foreningens aktivitet.

Kernen i foreningens virksomhed er rådgivning

Medlemskab giver adgang til skovfogedbesøg, hvor vi ud fra dine ønsker er med til at pege på, hvilke muligheder der er på din ejendom.

Du kan forvente en kompetent og uvildig rådgivning. Foreningen lægger vægt på, at vi ikke selv ejer maskiner. Det vil typisk påvirke rådgivningen, hvis man ejer skovningsmaskiner m.v., som gerne skal holdes i gang.

Med skovdyrkerne har du fagfolkene på din side.

Udførelse

Vi bistår også gerne med at føre beslutningerne ud i livet.

Skovdyrkerforeningen er en konkurrencedygtig handelspartner, der både afsætter skovens produkter og leverer planter og materialer.

Gennem vores netværk af professionelle entreprenører kan vi løse alle skovbrugets forefaldende arbejdsopgaver.

Vi lægger stor vægt på at tilgodese dine behov.

Vores engagement hos medlemmerne varierer fra en løs tilknytning som lejlighedsvis rådgiver til totalforvaltning af hele ejendomme.

Du vælger selv hvilke ydelser, du vil benytte, og har du valgt at trække på foreningen i en konkret situation, følger der ikke flere forpligtelser med.

Et stærkt hold

Som medlem af en Skovdyrker­for­enin­g får du del i en fuldt udbygget skovbrugsadministration.

Den faglige stab består af en skovrider, en forstfuldmægtig og 10 skov­fogeder, som støttes af 3 administrative medarbejdere på foreningens kontor.

På landsplan arbejder foreningen sammen med andre skovdyrkerforeninger i De Danske Skovdyrkerforeninger - i daglig tale 'Skovdyrkerne'.

Skovdyrkerforeningen er en fleksibel samarbejdspartner og den rigtige løsning for den engagerede skovejer, der ønsker indflydelse på driften af sin ejendom - også i fremtiden.

Alle, der arbejder med skovbrug eller plantning i vores arbejdsområde, skal være velkomne som medlemmer.

 

Ring til vort kontor og få en snak med din lokale skovbrugskonsulent.