Vedtægter og samarbejdsaftaler

Skovdyrkerforeningen Midt's vedtægter kan læses her.

Vi har et samarbejde med de øvrige 4 skovdyrkerforeninger, under det fælles navn De Danske Skovdyrkerforeninger.

Samarbejdet er formaliseret i en samarbejdsaftale.