Rådgivning med fagfolkene på din side

Som medlem af Skovdyrkerforeningen Midt har du adgang til løbende kompetent rådgivning med udgangspunkt i dine behov. Du har:

En fast tilknyttet skovfoged som:

  • tager udgangspunkt i dine mål med din ejendom.
  • har stor faglig viden indenfor skov, juletræer, pyntegrønt og forvaltning af natur.
  • ser på din ejendom som en helhed, også i et langt tidsperspektiv.

Et stærkt skovbrugsfagligt team med:

  • specialister indenfor alle driftsgrene af skov og natur.
  • afsætning af råtræ via Skovdyrkernes aftaler med savværker og handelsselskaber
  • afsætning af juletræer og klippegrønt gennem Skovdyrkernes eksportselskab Green Product
  • herudover kompetencer indenfor tilskud, lovgivning og økonomi, som du kan trække på når du har behov.

Rådgivning på dine præmisser:

  • Vi lægger vægt på at vi ikke har egne maskiner og ingen planteproduktion, så vi kan yde en uafhængig rådgivning, med udgangspunkt i din ejendom og dine mål.
  • Vores mål er at optimere driften, eksempelvis ved at tage højde for markedsforventninger, så dine skovprodukter handles, når det er fordelagtigt.