Skovkort og driftsplaner

En driftsplan er et stærkt værktøj i driften af skovejendommen, uanset om målet med ejendommen er skovdrift, jagt eller herlighed. Med planen kan de overordnede mål med ejendommen synliggøres, og der kan lægges en plan, som underbygger disse mål.

Traditionelt er planen et vigtigt element i beslutningerne om hvorledes en skov skal drives på kort og langt sigt. Den viser i overskuelig form skovens aktuelle sammensætning og den viser hvorledes skoven kan udvikles.

Ofte noterer  man også, hvilke særligt interessante naturelementer (nøglebiotoper), der er i skoven. Det er med til at give skovejeren en større viden om sin skov.

I den daglige drift er det især det kort, som er en del af planen, der er anvendes. Man opnår en entydighed i hvilke bevoksninger man snakker om og udstyres entreprenører og vognmænd med et kort så finder de let rundt i skoven. Men også selve planen bruges f.eks. hvis man skal give et bud på, hvor meget træ der kan være på et areal som skal fældes.

Notater om herkomst, plantetype, hugstindgreb og særlige forhold er det oplagt at knytte op på planen. Derved opnår man en bedre viden om hvilke tiltag der giver hvilken virkning og dermed skov på længere sigt.

Skovplanen er også et godt redskab i relation til vurderingsmeddelelser til skattemyndigheder og evt. til beregning af gødningskvote.

Ved afholdelse af jagt bruges kortet ofte til at instruere deltagerne om hvorledes såterne gribes an.

Endelig bruger mange at hænge en farvelagt udskrift af skovkortet op - det er normalt et rigtig flot ”billede”.

Skovdyrkerne har stor erfaring i at udarbejde driftsplaner for skove.

Kontakt forstfuldmægtig Kristian Løkke Kristensen for nærmere information.