Tilskud

Skovdyrkerne Midt kan yde faglig bistand og udarbejde ansøgninger indenfor tilskud til skov- og naturarealer.

Som eksempler kan nævnes:

  • Tilskud til skovrejsning
  • Tilskud til læhegn og vildtplanter
  • Tilskud til etablering af vandhuller
  • Tilskud til særlig drift i skoven, eksempelvis bevaring af træer eller skovgræsning

Lovgivning og ansøgninger

Skovdyrkerne Midt har et godt kendskab til de lovområder der vedrører skov- og naturarealer. Skovdyrkerne kan derfor hjælpe og informere om generelle forhold, eksempelvis i forhold til tilladelser og anmeldepligt ved skovdriften.

Vi hjælper gerne med udformningen af ansøgninger eksempelvis til byggeri og anlæg i skov, etablering af søer og lignende. I Natura-2000 områder kræver visse aktiviteter at der foretages en forudgående anmeldelse - som skovdyrkerne gerne påtager sig at udarbejde. 

Skovdyrkerne yder ikke egentlig juridisk bistand.

Kontakt skovfoged Jens Julius Larsen, hvis du vil vide mere.