Baggrunden for PEFC og FSC® certificering

En certificering kan være med til at sikre, at du holder alle afsætningskanaler åbne for dit træ i fremtidens marked. Der er en stigende efterspørgsel efter certificeret træ fra industrien og byggemarkederne. Dette skyldes blandt andet den offentlige indkøbspolitik i en række lande, herunder også Danmark. Meget tyder på, at miljøcertificering fremover kan blive en forudsætning for den attraktive adgang til markedet for gavntræ.  

Bliv PEFC og/eller FSC® certificeret

Skovdyrkerne er godkendt som paraplyorganisation og kan certificere såvel efter FSC®, som PEFC standarderne. Vi bygger certificeringen på vores kendskab til forholdene på egnen og din skov. Vores erfaring med driftsplanlægning og tilpassede IT-løsninger sikrer dig et godt produkt og en tidssvarende løsning.

Kontakt skovfoged Jens Julius Larsen, hvis du vil vide mere om skovcertificering