Entreprise i skoven

Foreningen tilbyder løsning af alle arbejdsopgaver, der forekommer indenfor vores arbejdsområde - både i skoven og i det åbne land. Vi løser store og komplicerede maskinopgaver, såvel som små og manuelle opgaver. Eksempler på opgave kunne være:

  • Hovedskovninger, tyndinger og plukhugst
  • Oprydning, klargøring og kulturetablering
  • Skovrejsning, læhegnsplantninger og vildtkulturer.
  • Flisprojekter i skov, læhegn og småbevoksninger 

Vi bruger underentreprenører

Vi har ikke selv ansatte skovarbejdere eller skovmaskiner, men benytter os af selvstændige underentreprenører. Dermed kan vi altid finde en tilpasset maskinløsningen til opgaven. Vi lægger vægt på, at vores rådgivning ikke er påvirket af, at vi nødvendigvis skal holde eget mandskab og maskinpark i gang. Vi kontrollerer løbende, at prisniveau og faglighed hos underentreprenører er attraktivt i forhold til markedet i almindelighed.