Vi er med i hele værdikæden

Skovdyrkerne Midt er med i hele værdikæden fra nedskæring til varmeværk.

Vi har kontrakter med en række større og mindre varmeværker i vores geografi, hvilket giver en overkommelig transportafstand fra skov til værk. Vi har, i samarbejde med vores entreprenører og vognmænd, fokus på at optimere logistik og arbejdsprocesser. Det skal sikre at skovejerne opnår den bedste flisafregning for et ordentligt arbejde i deres skov.

 

Kontakt skovfoged Peter Sejr hvis du vil vide mere om flis.

Du kan læse mere om flisprojekter i vores flis-folder.

 Bæredygtig flisproduktion

Skovdyrkerne Midt har gennem en længere periode leveret bæredygtig flis, for et leve op til kravene i brancheaftalen. Vi har indtil nu mødt kravet via alternativ dokumentation. Denne ordning er vi ved at udfase til fordel for at blive SBP-certificeret.

Det betyder, at processen fra det stående træ i skoven til flisen leveres på varmeværket stadig vil være bæredygtig og kontrolleret.

Baggrunden for certificeringen  er beskrevet i denne rapport (på engelsk).

En dansk oversættelse af ovenstående kan sendes på forlangende. 

Update: Pr. 3/9-2021 har vi fået vores SBP certifikat, som kan ses her.