Vi er med i hele værdikæden

Skovdyrkerne Midt er med i hele værdikæden fra nedskæring til varmeværk.

Vi har kontrakter med en række større og mindre varmeværker i vores geografi, hvilket giver en overkommelig transportafstand fra skov til værk. Vi har, i samarbejde med vores entreprenører og vognmænd, fokus på at optimere logistik og arbejdsprocesser. Det skal sikre at skovejerne opnår den bedste flisafregning for et ordentligt arbejde i deres skov.

Flisning ved skovvejen med lastbilmonteret hugger
Flisning ved skovvejen med lastbilmonteret hugger

 

Kontakt skovfoged Peter Sejr hvis du vil vide mere om flis.

Du kan læse mere om flisprojekter i vores flis-folder.

 Bæredygtig flisproduktion

Skovdyrkerne Midt har gennem en længere periode leveret bæredygtig flis, for et leve op til kravene i brancheaftalen. Vi har indtil nu mødt kravet via alternativ dokumentation. Denne ordning er vi ved at udfase til fordel for at blive SBP-certificeret.

Det betyder, at processen fra det stående træ i skoven til flisen leveres på varmeværket stadig vil være bæredygtig og kontrolleret.

Baggrunden for certificeringen  er beskrevet i denne rapport (på engelsk).

En dansk oversættelse af ovenstående kan sendes på forlangende.